ERFJORD-bilder

 

Her er (foreløpig) ett godt postkort fra Erfjord.

 

 

1. Dette bildet er fra 1962, og sentralskolen i Erfjord har nettopp blitt bygget.  Vi ser Fyljesvollsvatnet i bakgrunnen, og Vikesjøen i forgrunnen.  Gården midt på bildet er Vik, og Hadle Vik (født 1933) hadde tatt over driften av gården i 1956.  Det var altså på begynnelsen av 1960-tallet at sentralskolen ble anlagt i Vik, og tok mesteparten av den store åkeren som strakte seg fra gårdshusene ned til sjøen.  Fra venstre side av gårdshuset og ned mot sjøen gikk bekkedalen.  Bekken ble lagt i rør 1961/62 og dalen fylt igjen.  På begynnelsen av 1990-tallet ble også huset til Anbjørn Høivik nede til høyre revet i forbindelse med skoleutbyggingen. Kaien i Vik sees ikke på dette bildet.  Den ligger til høyre for bildet. 

 
 

***************************************************************

 
 

Toppen av siden

Tilbake til SAUDA-bilder