Eilerts Sundts 4de Aarsberetning 1865

 

II. Fanternes Mængde

 

Efter disse tre Samlinger af Oplysninger [ fra politiet, prestene og kirke-departementet ] er den Fortegnelse over Fantefølgerne opgjort, som danner Slutningen af nærværende Skrift

 

Og i denne Fortegnelse er Alt lagt an paa at skaffe Oversigt over Fantefolkets Talrighed og Sammensætninger

 

Ved at tælle sammen de Tal, som sees anførte for hvert Følge, findes i hver af efternævnte Klasser følgende Antal Personer:

1) hjemløst omstreifende Fanter

    698

2) saadanne, som nok have Hus og Hjem, men endda streife en større eller mindre Del af Aaret

    196

3) saadanne, som have bosat sig og ophørt at streife

    135

4) de, som ere blevne optagne af Fantestien for at forsørges af Stedets Fattigvæsen

      79

5) de, som ere optagne af Fantestien og forsørges ved Hjælp af Fantefondet

    216

6) de, som have været under Forsørgelse af Fantefondet, men ere faldne tilbage til Fantelivet, saa de streife som før

      69

7) de af Fantefondet Forsørgede, som nu ere komne i saadan Stilling, at de holde sig i Rolighed og forsørge sig selv

   87

tilsammen

  1480

 
[Forklaring til nummersystemet nedenfor: På nr.1 er påført 5 - 5 og 4, som betyr at husholdingen har 5 personer fordelt på klassene 5 og 4.  På nr.2 er husholdningen på 2 personer, begge i klasse nr.1 "hjemløst omstreifende fanter".  Og den store familien på nr.12 består av 8 personer i klasse nr.2, 3 personer i klasse nr.4, 1 person i klasse nr.3 og 1 person i klasse nr.1.  I skarpe klammer er antydet familiene de forskjellige personene tilhører.  Familieinndelingen finner du her ]
 

C h r i s t i a n i a    S t i f t

Smaalenenes Amt

 

Fredrikshald

1.  Ole Nilsen Lundgren (Vennelund) m. K. og B. 2 Aarsb. § 196  [ -se Flintian5 - 5 og  4

 

Hvaløerne

2.  En Blikkenslager m. K. Lisa Marie  2 - 1

 

Berg

3.  3 voxne Børn af et Par afdøde Omstreifere  3 - 3

 

Aremark

4.  Peder Gundersen og svensk Kvinde Johanne Granberg  2 - 1

 

Rødenæs

5.  Karl Gustav Svensen, 1 Aarsb. 140 og 2 Aarsb. Side 8. Hjemstavn her (Kraakstad) [ -se Steffens ]  2 - 1

6.  Lars Mortensen, Svenske  3 - 1

7. Derhos nogle Børn under Fattigv.*).

*) Julius Bernhard Karlsen [ -se Hakebru ] og Ole Auensen [ -se Steffens ]. 1 Aarsb. 145 for­sørgede af F.F. paa "Toftes Gave" til deres Konfirmation i 1864

 

Edsberg

8.  Christian Christiansen Kjelsen. 1 Aarsb. 145 [ -se Kjelsen5 - 2

     1 Datter g.m. bosat Mand [ -se Kjelsen1 - 3

9.  Gustav Johanson [ -se Kjelsen2 - 2

10.  Hans Christian Kjelsen. 1 Aarsb. 145 [ -se Kjelsen8 - 2

11.  Auen Olsen. 1 Aarsb. 145 (Urskog, Aasnæs) [ -se Steffens 7 - 2

12.  Ole Christiansen Hakebro. 1 Aarsb. 145. 1 Datter g.m. bosiddende mand. Svensken Karl Magnus Nikolajsen Krands har led­saget en anden Datter (Grue) [ -se Hakebru8 - 2, 3 - 4, 1 - 3, 1 - 1

[ nr. 13 mangler ]

14. Johannes Lorents Norgren (Sarpsborg, Varteig, Enebak, Vaaler, Aasnæs) [ -se Helberg2 - 6, 3 - 1

 

Skibtvet

15.  Pige Anne Andersdatter m.B. Hjemstavn Eidskog  3 - 1

 

Trygstad

16.  Martin Hansen og halvbror Ole Iversen  1 - 1, 1 - 3

 

Spydeberg

17.  Ole Peter Petersen har havt Tilhold her [ -se Prim-Thore ]  3 - 1, 2 - 3

 

Haabøl

18.  Christian "Fantegut"  5 - 1

19.  "Skurv-Inger"  3 - 1

 

Vaaler

20.  Johan Jakob Pedersen  3 - 1

[ nr. 21-22 mangler ]

 

Tune

23.  Christian Larinsens Børn. Se Raade  1 - 4, 2 - 5

 

Raade

24.  Johan (Christian) Larsen eller Larinsen, slaaet sig i Ro her  1 - 3

25.  Nils Olsen  1 - 2

26.  Marthe Søgaard  1 - 3

27.  Karl Johannesen m. K. har boet her  2 - 1

 

Akershus Amt

 

Østre Aker

28a.  Olaus Nilsen, konfirmeret her, var i Blikkenslagerlære i Christiania, men fantegik  1 - 1

28b.  Sofie Olsdatter m. Søn. 1 Aarsb. 68  2 - 7

 

Vestby

28c Johannes Assersen, Skebinder, har nedsat sig her m. K.  [ -se Tingberg2 - 3

 

Kraakstad

28d Brynil fra Rødenæs m. foregiven K. og 3 B.  5 - 1

28e "Raukjaka-Christian" m. K. og B.  3 - 1

 

Skedsmo

29  Knud Christiansen. 1 Aarsb. 165, 2 Aarsb. 101. Mislykket Bosættelsesforsøg 1863 (Aasnæs, Vaaler). Om Familieforholdet, se lille Elvedalen [ -se Kalvene5 - 1

30  Karl Fredrik Norgren, 1 Aarsb. 96 -samt Sønnesønnen Johannes Fredrik, hvis Fader er anført under Edsberg [ -se Helberg1 - 2, 1 - 5

31  Kaffe-Lars m. Familie (Urskog)  1 - 1, 4 - 4

32  Christen Larsen f. og hjemmehørende i Christiania, understøttet derfra, bosat her, i Samfund med Fante folket

 

Nitedal

33  Anne Marie Pedersdatter. Manden Jakob Johannesen, begravet her 1862  5 - 1

 

Sørum

34  Nils Olsen af det ullensakerske Lang-Ola-Følge. Et Barn begravet her i 1862 [ -se Lang-Ola ] 5 - 1

 

Urskog

35  Ole Samuelsen g.m. et Bygdemenneske  1 - 7

36  Mari Johannesdatter, svensk. 1 Barn begravet her 1863  1 - 1

37  Anne Margrethe Hansdatter fra Ullensaker  1 - 1

38  Ole Hansen af Duffe-Følget. Han fra Ullensaker, Konen fra Vinger [ -se Steffens7 - 1

39  Hans Christoffersen fra Odalen, Konen fra Vinger  6 - 1

40  Ole Sørensen fra Hardanger med Leds. fra Ullensaker F.B. No. 144 [ -se Steffens6 - 1

 

Høland

41  Martin Gudbrandsen, konfirmeret her 1862  1 - 1

42  Alexander Bodins Enke. 1 Aarsb. 118 [ -se Bodin ]  4 - 5

43  Iver Andersen Rokken. 1 Aarsb. 140; en Datter i fast Tjeneste [ -se Steffens ]  3 - 2, 1 - 3

44  Adam Peter Krands, svensk (Kraakstad) [ -se Hakebru ]  2 - 2

45  Sven Christiansen g.1861 m. et Bygdemenneske  1 - 3

46  Halvor Halvorsen. 1 Aarsb. 114 [ -se Drammen ]  1 - 7

 

Enebak

47  Hans Skorstensfeier  5 - 2

48  Christen Skebinder m. gifte Sønner Edvard og Karl Bernhard, ugift Søn Karl Johan, m. Leds., samt en Datter i fast Tjeneste (Kraakstad) [ -se Christensen2 - 1, 11 - 2, 1 - 3

49  Lars Nilsens efterladte Børn [ -se Lars-Nilsen3 - 5

50  Christian og Gunhild  2 - 1

51  Sofie Olsdatter, sagde sig gift med Ole Christiansen og hjemmehørende i Haabøl, 2 B.  3 - 1

52  Juliane Jensdatter fra Ullermoen i Odalen m. 2 uægte B.  3 - 1

53  Jon Sondresen - "Jon Gutten" - fra Hiterdal og Anne Lovise Hansdatter fra Aker  2 - 1

 

Nannestad

54  Nils Olsen Kjelderstuen fra Skedsmo. 1 uægte Barn født her i 1862  3 - 1

55  Ole Olsen. 1 uægte Barn født 1862  3 - 1

 

Ullensaker

56  Olea Olsdatter, F.B. No. 79 [ -se Steffens1 - 2

57  Ole Amundsen Brenden, 1 Aarsb. 110 [ -se Tobaks-Ola ]  m. 2 - 7

58  Rasmus Olsen Danielssæter. 1 Aarsb. 110. Talrig Familie [ -se Lang-Ola ]  m. 2 - 5

59  Ole Amundsen Tomte [ -se Steffens2 - 3

I 1862 og 1863 konfirm. 7 Børn, som sandsynlig havde været opfostrede for Fattigvæsenets Regning  7 - 4

60  Pige Lovise Gudbrandsdatter - Datter af Karen Olsdatter, F.B. No.112. 1 Barn født og død i 1863

[ -se Steffens1 - 1

 

Hurdal

61  Vilhelm Fredrik Fredriksen. 1 Aarsb. 107 og Anne Christine Olsdatter fra Melhus. 1 uægte Barn født 1863 [ -se Hartmann ]  3 - 1

62  Nils Paulsens Enke - 1 gift Søn, 3 andre voxne Børn. 3 Børn opfostres for Fattigvæsenets Regning (med nogle af Børnene ser det betænkeligt ud) [ -se Holm 5 - 3, 3 - 4

 

Eidsvold

63  Lars Larsen Sandholteiie = Lars Petersen. 2 Aarsb. § 250, ægtev. 1862 med et Bygdemenneske. Har hos sig 2 B. af en tidligere Forb. m. en Omstreiferske. 1 Barn i Ægteskabet [ -se Ragnild ]  4 - 7

 

 

Buskeruds Amt

 

Drammen

64  Christoffer Hansen, 35 Aar gl. m. K. Berthe Palmesdatter. Har været bosat her, men fantegik i 1863  2 - 1

65  Andreas Løve Dyrhus. 60 Aar  1 - 2

66  Christen Christensen - Snøvle-Christen - 50 Aar m. K.  2 - 2

67   Karl Magnus Olafsen. 1 Aarsb. 64, konfirmeret her i 1864, hvorefter han er faren tilsøs [ -se Hartmann ]  1 - 7

 

Kongsberg

68  Johannes Olsen Li (Evje)  1 - 1

 

Hole

69  Hans Olsen  -Løv-Hans-  40 Aar og K. Marthe Marie Elisabeth Christiansdatter m. B. (Røken, 1 Barn

døbt)  5 - 1

 

Norderhov

70  Et Følge paa 3 Mænd og 2 Fruentimmer og et andet paa 2 Fruentimmer og en halvvoxen Dreng er anført i 1863 *)  "Magdalene" med 3 voxne Børn og "Fredrik" med K. og B. have forhen pleiet at reise her

 

Goel

71  Peder Jonsen m. K. og B. Hesteskjærer  6 - 3

72  Andreas Axelsen Vikøen, 42 Aar, med K. og B. Hjemstavn her (Næs, Suldal) [ -se Vikøren ]  6 - 2

73  Lars Larsen, 12 Aar gl., Søn af Lars Børresen, se under Aurland [ -se Bør'ane1 - 4

74  Axel Christoffersen, 64 Aar, fornævnte Andreas§s Fader [ -se Vikøren ]  1 - 4

 

Modum

75  2 Børn af Kari Larsdatter  -2 Aarsb. § 239-  (der døde her i 1861), nemlig Karl Johan Johansen og Kirsten Bredine Gudbrandsdatter, 10 Aar [ -se Karen 2 - 4

 

Eker

76  Jens Christoffersen m. K. og B. 1 Aarsb. 147, 2 Aarsb. § 145. En Søn paa "Toftes gave", hvor Datteren blev konfirmeret 1864. Hendes senere Forhold uvist (Holmestrand) [ -se Spind6 - 5

77  Per Didriksen m. Gunvor Marie Knutsdatter. 2 Aarsb. §§ 23 og 40. (Kongeberg, Tønsberg, Tjødling, Hedrum, Slemdal, Solum, Hjertdal, Vinje, Moland; domfeldte for Tyveri paa Modum) [ -se Vardal-12 - 1

78  Elias Johansen Palm med Kone og 7 Børn, hvoraf 2 udsatte for Fante-Fondets Regning. 1 Aarsb. 88. 2 Aars­b.101, No. 6 (Ringebo, Vang, Vestre Slidre, Øier, Vossevangen, Eid, Romsdal, Indviken, Lærdal, Jølster) [ -se Palm7 - 2, 2 - 5

79  Ludvig Fredriksen, Søn af Fredrik Fredriksen 1 Aarsb. 89 [ -se Hartmann ]  1 - 4

 

Lier

80  Et Drengebarn, efterladt paa en Plads under Sjaastad af en omstreifende Kvinde. Oplysning ønskes  1 - 4

81  Nils Rødskjæg og Alvine Schjøt - fra Christiania - streife om Vinteren (Asker)  2 - 2

 

 

Jarlsberg og Laurviks Amt

 

Laurvik

82  Bernt Andersen Vang. 1 Aarsb. 160, 2 Aarsb. § 188 med Kone og 4 Børn, hvoraf Anne Gjertine m. 2 Børn og Ledsager Nils Anton Barlin [ -se Vang ] -se Stokke - (Brunlanæs) Familien anholdt her og hjemsendt til Trondhjem, hvor Anne Gjertine blev konfirmeret og hendes Barn m. Nils Barlin døbt  6 - 6, 3 - 1

 

Hof

83  Nils Christian Olsen, 2 Aarsb. § 239 [ -se Karen1 - 7

 

Botne

84  Anton Jakobsen med Ledsagerske Anne Olsdatter, begge 30 Aar, og Mandens Broder Karl Bernt 23 Aar, Sønner af en omstreifende Skjærsliber fra Laurvik  3 - 1

85  August - Gustav - Strøm m. K., Kobberslager, siger sig at streife formedelst Arbeidsløshed  2 - 1

 

Sem

86   Jakob Hansen m. K. Ragnhild Christiansdatter, Hjemstavn her. En Datter i Tjeneste. En Søn for Fantefondets Regning paa Christiania Døvstumme- Institut, 2 Aarsb. § 250 [ -se Ragnild3 - 7, 1 - 5

 

Stokke

87  Nils Anton Hansen Barlin 2 Aarsb. § 225 (Stokke, Brunlanæs, Kragerø, Laurvik) i Slemdal sammen med Helle Andrine Ellefsdatter fra Stokke; dennes Barn med en Tjenestegut i Stokke døbt i Slemdal" [ -se Hakebru1 - 1, 2 - 1

88  Ole Christian Eliassen 2 Aarsb. 106 med Johanne Salomonsdatter 2 Aarsb. §250. (Sem, Brunlanæs, Gjerpen) [ -se Støper ]  1 - 6, 2 - 1

89  Nils Nilsen Taffelmaker m. K. Anne Elisabeth Andersdatter og B. (Sandeherred, Andebo, Sem)  5 - 1

90  Bolette, 80 Aar, med voxen Datter  2 - 1

91  Berte Christine -78 Aar- fra Tromsøkanten (muligens den samme som Anna Stina Lind, 2 Aarsb. 102) med Datter Johanne Albrektsdatter og 4 B. [ -se Albrigtsen6 - 1

 

Sandeherred

92  Nils Pedersen (Fille-Nils) m. Leds. Maren Kirstine Pedersdatter have 3 Børn, der opfostres paa "Hans Cappelens Minde" [ -se Tilfeldige2 - 1, 3 - 5

93  Hans Jonsen, 67 Aar. Husmand her fra Bygden m. Leds. Ingeborg Halvorsdatter. Anholdte i Stangvik [ -se 1845 om en Ingeborg Halvorsdatter ]  6 - 1

[ 94 mangler ]

 

Hedrum

95  Otto Nilsen Støber m. K. og B.  1 Aarsb. 93 og 2 Aarsb. § 248 [ -se Hofman4 - 7, 2 - 5

96  Nils Magnus Ottosen m. K. Lovise Amalie Andersdatter og B.  2 Aarsb. §§ 247 og 249. (Andebo) [ -se Hofman3 - 7

97  Karen Gurine Gustavsdatter, fornævnte Lovises Moder, med Datter, der er i Tjeneste [ -se Synger1 - 2, 1 - 3

98  Johan Gustavsen, 43 Aar, med Moder Berthe M. Madsdatter.  2 Aarsb. §247 -og Kone, en Gaardmandsdatter fra Hedrum [ -se Synger9 - 3

99  Anders Martin Karlsen med Leds. Inger Fredrikke Theokara Holm fra Christiania. Hjemstavn her [ -se Holm2 - 1

 

Brunlanæs

100  Hans Hansen - "Skyttel-Hans" - m. Ko. og B.  2 Aarsb. 106.  1 Aarsb. 71 [ -se Støper3 - 7

101  Grethe Olava Olsdatter.  1 Aarsb. 73.  2 Aarsb. 103 [ -se Karen1 - 6

102  Petræa Pedersdatter.  2 Aarsb. 97.  1 Aarsb. 73 [ -se Hakebru 1 - 7

103  Søren Sørensen (Slug) m. Leds. fra en af Bygderne vester [ -se Gripenfelt1 - 6, 1 - 1

104  Elias Andreassenb m. K.  En Datter konfirmeret her 1864.  1 Aarsb. 65.  2 Aarsb. § 242 [ -se Støper ]   3 - 5

105  Anders Jørgen Eliassen m. K. og B.  1 Aarsb. 65. 2 Aarsb. § 242 [ -se Støper5 - 5

106  Karl Severin Eliassen.  2 Aarsb. § 242 [ -se Støper ]  1 - 6

107  Ole Christensen (Løen).  1 Aarsb. 72 m. K. Karen Magnusdatter [ -se Tilfeldige3 - 5

108  Jens Olsen Pinesyl m. K. og B.  5 - 5

109  Elen Marie Levorsdatter.  2 Aars. § 245 [ -se Synger ]  1 - 5

110  Johanne Salomonsdatters Børn.  1 Aarsb. 70 [ -se Støper2 - 5

110b  Jan Amundsen Barlin og Anne Hansdatter,  2 Aarsb. § 226, Barn døbt her i 1863 [ -se Hakebru3 - 1

 

 

H a m a r   S t i f t

 

Hedemarken Amt

 

Vinger

111  Karl Fredrik Andersen og Pige Johanne Karoline Israelsdatter.  - 1 dødfødt Barn 1862. Understøttede i Vaaler af F.F., til han blev døbt og hun konfirmeret, og begge ægteviede 1863 (Aasnæs) [ -se Andreas2 - 6

112  Ole Martin Andersen.  12 Aar.  Mislykket Opfostringsforsøg 1862. (Øier)  1 - 6

 

Eidskog

113  Gustav Larson, svensk Familie (Aasnæs, Hof) [ -se Holm6 - 1

114  Olaf Karlsen, svensk Familie  3 - 1

115  Lars Magnus Holm.  Denne og de ovennævnte Familier havde Børn til Daaben i 1861 og 1862 [ -se Holm ]  3 - 1

116  Karl Larson Kvik, svensk. Indgiftet her [ -se Holm ]  3 - 3

 

Grue

117  Hans Nilsen Dal, fra Hamar og Pige Johanne Larsdatter Præsterudeje i Vang.  1 uægte Barn sammen 1863  3 - 1

118  Marthe Vold, af Lena-Følget fra Romerike. Gift her [ -se Steffens1 - 3

119  Lekius eller Aleksius, uden kjendt Fader eller Moder. Døbt som voksen 1859  1 - 7

120  Elias Amundsen, her af Bygden.  K. og B. hjemme  1 - 1, 5 - 4

121  Kalle Nilson, svensk  7 - 1

122  Jan Petter Vigart, svensk.  K. og flere voksne Børn, deriblandt Jon Peter, (Røros) [ -se Vigart5 - 1

123  Nils Brun, svensk.  2 voksne Sønner [ -se Vigart3 - 1

124  Ole Simensen, Blikkenslager fra Jarlsberg, nu bosat i den svenske Grændsebygd Djæknelien    m.2 - 1

125  "Løk"-Kalle of Sønnen "Løk"-Johannes, begge m.Familie [ -se Løk6 - 1

 

Vaaler

126a  Anne Kathrine Roes, svensk, over 80 Aar.  Opholdt sig der, medens Sønnen Karl Fredrik  -se Vinger- forberededes til Konfirmation (Hof) [ -se Andreas1 - 1

126b  Karl Ludvig Andersen m. Leds. Dorthea Rolin (Røros) [ -se Ross6 - 1

126c  Gunhild Marie  -vistnok den Anne Marie Christiansdatter, som den under Eidsvold nævnte Lars Larsen tidligere havde til Ledsagerske-  m. Barnet Ludvig Larsen [ -se Ragnild og Hartmann2 - 1

 

Aasnæs

127  Gren Jakobsen, svensk Fam.  5 - 1

128  Karl Johan Andersen m. K. Lisa  3 - 1

 

Stange

129  Johan  -Fadersnavn Strøm, døbt som Voxen 1861; havde før kaldet sig Karl Peder Lundgren.  Født i 1810 af  norsk Fader og svensk Moder.  Siden Januar 1863 i fast Tjeneste  1 - 3

 

Ringsaker

130  Christian Jensen, alm. kaldet Christian Skebinder, hvis Kone Johanne Værnsdatter for flere Aar siden døde her i Præstegjeldet og hvis Datter Rebekka forsørges af Fattigvæsenet her.  Datterens Fødsels- og Daabssted ikke til at faa opspurgt og Faderen ikke at finde.  Oplysning ønskes  1 - 1, 1 - 4

 

Elverum

131  Henrik Jørgensen og hans Søster Stina Jørgensdatter m. B. [ -se Tilfeldige4 - 4 og 5

132  Alexander Benjaminsen.  1 Aarsb. 126 [ -se Forselius ]  1 - 5

133  Anne Marie Nilsdatter, optaget paa "Toftes Gave"  1 - 5

 

Trysil

134  "Døl-Anne" (Anne Hermansdatter) med Søn og en i Bygden gift Datter  2 - 1, 1 - 3

 

Tønset

135  Nils Christiansen m. Fam. [ -se Kalvene4 - 4

136  Karen Halvorsdatter, 1 Aarsb. 122, m. B.  Understøttet her af F.F., nu bosat i Nordland [ -se Ingeborg-Torgersdatter ]   3 - 7

137  Jens Madsens 2 Døtre.  1 Aarsb. 120.  Opdragne paa F.F. Bekostning; 1 i fast Tjeneste, 1 fantegaaet og atter under Fattigvæsenets Forsørgelse [ -se Ingeborg-Torgersdatter1 - 7, 1 - 4

138  Johannes Peter Svendberg og Leds. Margrethe Helene Lundstrøm - svenske.  1 uægte Barn til Daaben 1862.  (Aasnæs)  3 - 1

139  Anders Syversen, fra Rødskaft i Guldalen, m. Enke Kirstine Lovise Pedersdatter m. B.  (Tønset, hvor Barn døbt)  5 - 1

140  Knut Olsen Lysgaard fra Gudbr.dalen m. Marie Knutsdatter Hagestuen af Øier.  (Rindal, 1 Barn døbt) [ -se Lysgård ]   7 - 1

 

Lille-Elvedalen

   Følgende betragte sig som hjemmehørende her:

141.1. Anne Nilsdatter, som reiste med afdøde "Kalv"-Christian [ -se Kalvene ].  1 - 2

     Hendes Børn:

     a. Knut, se under Skedsmo

     b. Nils, reiser med Petronelle Pedersdatter, se nedenfor 2 f    1 - 1

     c. Aleksander, se Faaberg

     d. Andreas, gift 1863   2 - 2

     e. Guri, 2 uægte Børn med Johannes Pedersen, se nedenfor 2 d   2 - 2, 1 - 4

     f. Christiane, gift med en Gaardmand  1 - 3

142.2.  Ovennævnte Anne Nilsdatters Broder Peder Nilsen [ -se Dalvang ] hans Enke Pernille Johannesdatter.  1 - 3

     Deres Børn:

     a og b Peder og Nikolaj, begge gifte og bosatte i Tønset  2 - 3

     c. Johan, ligeledes gift i Tønset, men fantegaaet fra Konen   1 - 1, 1 - 3

     d. Johannes, som levede sammen med Guri, se ovenfor 1.e. død

     e. Sofie og f. Petronelle, se ovenfor 1,b  1 - 1, 1 - 2

143.3.  Marthe Johannesdatter, Søster af den under 2 nævnte Pernille, reiser nu med Johan Svensen Skraastadeie fra Vang. Børnene Fredrikke Fredriksdatter og Martin (Sven) Johansen (Sollien) [ -se Tilfeldige ]   4 - 2

 

Tolgen

144  Oluf Larsen Holm med Familie.  1 Aarsb. 98.  Understøttet af F.F.; 2 af Børnene forsørge sig nu selv. Agter at bosætte sig i Eidskog [ -se Holm7 - 5, 2 - 7

145  Lena Kajsa.  1 Aarsb. 102.  Nu i fast Tjeneste [ -se Tilfeldige1 - 7

 

Kvikne

146  Pige Fredrikke Johannesdatter, datter af No. 366. Konfirmeret 1862 og siden i fast Tjeneste [ -se Palm ]  1 - 3

 

 

Christians Amt

 

Lillehammer

147  Christine Fredrikke Johannesdatter Lund, af Moderen Anna Stina.  2 Aarsb. 102 [ -se Frimann1 - 1

148  Anne Kathrine Olsdatter.  1 Aarsb. 102  1 - 5

 

Faaberg

149  Maria Larsdatter m. B.  Ledsager Aleksander Christiansen, se Lille-Elvedalen. - Barn døbt. (Sollien) [ -se Kalvene4 - 1

 

[ 150 mangler ]

 

Gausdal

151  Peter Jonassen, maaske fra Øier  1 - 1

 

Øier

152  Andreas Olsen med Moder og Barn.  1 Aarsb. 179 [ -se Andreas5 - 1

153  Peter Andersen, fra Hemnæs, med Kone Lovise Kathrine. Skal have opholdt sig nogen Tid paa Røros [ -se Svorkmo7 - 1

154  Johan Pedersen og Fredrikke Johannesdatter   2 - 1

155  Vilhelm Fredriksen, 23 Aar.  (Eid)  5 - 1

156  Kari Nilsdatter.  For 7 Aar siden streifet bort med en ukjendt Skebinder [ -se Grisilla ? ]  1 - 1

157  Ole Engebretsen Moen, her fra Bygden. Konfirmeret 1862 i Bodsfængslet [ -se Tilfeldige1 - 1

 

I 1863 anført 10 omvankende Geseller og Matroser samt et Fantefølge paa 11 Personer

 

Ringebo

158  Nikolaj Larsen Stejtinden, 24 Aar, født paa Fredø, m. K. Johanne Pedersdatter og en Søn samt Søster Maren (Ulvik, Lærdal, Eid, Indviken, Surendal - 1 Barn døbt - Øxendal, Ædø) [ -se Steitin4 - 1

159  Gudbrand Karlsen - 2 Aarsb. 101 - m. K. Kari Fredriksdatter - 1 Aarsb. 107 - og Enken Marthe. Har kjøbt et Stykke Jord i Gryten. (Faaberg, Vestre Slidre, Vang, Ulvik, Eid, Gryten, Indviken, Lærdal, Jølster) [ -se Rosenberg og Hartmann ]  5 - 7

 

Nordre Froen

160  Vilhelm Johannesen Palm - 30 Aar - 1 Aarsb. 88, m. Magdalene Fredriksdatter.  2 Aarsb. 101, 1 Aarsb. 89 og 2 B., hans Moder Marie Karlsdatter, samt hendes Moder Marthe Fredriksdatter samt hendes Broder Ludvig, se No. 79.  (Vang, Slidre, Norderhov, Aker og Bolsø, hvor han antages at ville slaa sig til Ro, da han har bygslet et Stykke Jord og kjøbt Hus) [ -se Palm5 - 1, 1 - 6

161  Agnethe Hunthorpvoldens - 1 Aarsb. 179 - 2 Sønner og 1 Fruentimmer, se No. 252 [ -se Andreas3 - 1

162  Karl Christensen Røstu-Eiet, 20 Aar, fra Stange m. Marie Olsdatter fra Gjøvik, 19 Aar, dennes Søster Karen, 14 Aar, og Moder Pernille (før Eli) omtrent 60 Aar, samt Karls Søster Karen, 24 Aar. 1 Barn døbt. De sige sig hjemme i Gjøvik  6 - 2

 

I 1863 er anført 2 Følger, hvert paa 8 Mnskr.

 

Vaage

163  Anne Knutsdatters Børn.  1 Aarsb. 155 [ -se Kalvene ]   2, 5 og 4

 

Dovre

164  Iver Olsen Jondalen m. K. og 4 B. En Datter understøttet til Konfirmationsforberedelse af F.F., en anden Datter har ogsaa været understøttet af F.F.  Hjemstavn her (Ringebo, Faaberg, Øier)  5 - 1, 1 - 4 og 5, 1 - 6

 

Vestre Slidre

165  Fredrik Fredriksen - 2 Aarsb. 101 No. 7 - m. Vilhelmine Fredriksdatter; hun konfirmeredes her 1863, medens hun var i Aarest. Udgifterne refund. af det Offentlige (Vang) [ -se Rosenberg6 - 3

166  Fredrik Fredriksen (Svarte-Fredrik) m. K. Johanne Palm; tidligere Bosættelsesforsøg paa Modum.  1 Aarsb. 88, 2 Aarsb. 101. (Vang, Vossevangen, Lærdal, Vik) [ -se Hartmann4 - 6

167  Laurits Hartman m. K.  1 Aarsb. 89 og 166.  2 Aarsb. 100. (Norderhov) [ -se Hartmann2 - 6

 

Land

169  Matthis Olsen, Skorstensfeier, 1 Aarsb. 85, g.m. en Pige her fra Bygden; yngste Datter gift her (Vang) [ -se Mathis ]   m.2 - 7

170  Fredrik Fredriksens Børn (No. 166), Johan Fredrik og Juliane Vilhelmine [ -se Hartmann2 - 5

 

 

C h r i s t i a n s a n d s    S t i f t

 

Bratsbergs Amt

 

Skien

171  En Datter af Nikolaij Bodin, se Gjerpen [ -se Bodin ]  1 - 5

 

Porsgrund

172  Anne Kirstine Olsdatter Krabberud er gift m. Ole Olsen, Søn af Gunhild Marie Rasmusdatter, over 70 Aar, der nu underholdes af Fattigv. En Datter Margrethe.  2 Aarsb. § 243 [ -se Berg ]   2 - 3, 1 - 4, 1 - 5

 

Kragerø

173  Jørgen Fredrik Andreassen (Johannesen) Gripenfeldt m. K. og B. samt voxen Broder og Søster.  2 Aarsb. § 206, en Datter opfostret i Sandøkedal for F.F.§s Regning. (Drangedal, Vegarshejen, Christiansand). Om 2 Børn, se No. 198 [ -se Gripenfelt7 - 1, 1 - 5

174  Ole Christian Olsen Barlin m. K. og B.  2 Aarsb. § 232, har kjøbt Hus i Flaugstad Sogn (Dybvaag) [ -se Hakebru6 - 2

175  Nils Anton Olsen Barlin - 2 Aarsb. § 230 - m. K. Berthe Marie Hansdatter Melby-Eiet. (Barn døbt 1862 i Bamble) [ -se Hakebru3 - 2

 

Gjerpen

176  Peter Olaus Andersen, 1 Aarsb. 157, 2 Aarsb. § 238,  m. K. og B. [ -se Karen8 - 5

177  Nikolai Hansen Bodin, 1 Aarsb. 178, 2 Aarsb. § 241, m. K. og B. [ -se Bodinm. 3 - 6

178  Adolf Fredrik Bodin. Fornævntes Søn, konfirm. i Skien 1862, m. Lovise Levorsdatter [ -se Bodin ]   m. 2 - 6

179  Peder Springer og Olea.  2 Aarsb. § 233 [ -se Springer ]  m. 2 - 1

 

Eidanger

180  Ole Christian Berg, mueligens Søn af "Uhrmageren".  2 Aarsb. § 243 [ -se Berg ]  m. 2 - 3

 

Bamble

181  Johan Fredrik Jansen m. Karen Villumsdatter Alting. 2 Aarsb. § 182 [ -se Alting ]   8 - 5

182  Olaus Mortensen Braken fra Kongsberg, 22 Aar, m. Elen Dorthea Eriksdatter af Porsgrund [ -se Lindbom2 - 1

183  Anne Marie Olsdatter Barlin, g.m. Johan Fredrik Nilsen.  2 Aarsb. § 229 [ -se Hakebru2 - 3

 

Drangedal

184  Andreas Magnus Johannesen Gripenfelt m. K. og B. 2 Aarsb. § 209 (Vegarshejen) [ -se Gripenfelt ]   m. 5 - 1

185  Johan Jakob Johannesen Gripenfelt m. K. og B. 2 Aarsb. § 207. (Barn døbt i Bø) [ -se Gripenfelt ]   m. 5 - 1

186  Johannes Olsen Nyhus (Throndhjemmer) m. K. og B.  2 Aarsb. § 213. (Vegarshejen) [ -se Throndhjem ]   m. 5 - 1

187  Lars Olsen Alting m. B.  2 Aarsb. § 179-80  (Gjerestad) [ -se Alting5 - 1

188  Ole Petersen Alting m. Familie.  2 Aarsb. § 185 (Gjerestad) [ -se Alting ]  m. 3 - 1

 

Solum

189  Marie Meldal og Datter.  2 Aarsb. § 234 [ -se Roes ]   2 - 5

190  Anne Helvig Helgesdatter Marodden vandrer m. Jørgen Hansen fra Laurvik.  3 B. En Datter m. Johan Schæffner, konfirmeret her 1863, g.m. en Mand paa Gjæteryggen    1 - 3, 5 - 1

191  Paa "Hans Cappelens Minde" opfostres for F.F. Regning - foruden de under Sandeherred og Holden anførte - tillige 5 andre Omstreiferbørn  5 - 5

 

Holden

192  Christoffer Pedersen.  1 Aarsb. 109    m. 1 - 5

193  Christian Rasmussen.  2 Aarsb. § 94 [ -se Strømsing ]   m. 3 - 1

194  Peder Pedersen m. Anne Jansdatter.  Barn døbt.  3 Børn paa "Hans Cappelens Minde" [ -se Springer3 - 1, 3 - 5

     Et Følge paa 10 á 12 Personer skal i Høsten 1863 have faret her

 

Hiterdal

195  En ukonfirmeret Datter af Inderst Ole Olsen Kolsrud herfra skal være blandt Fanter østerpaa   1 - 1

 

Nissedal

196  Anders Helgesen Udsunds Børn, hvoraf 2 nu have faaet fast Tjeneste [ -se Tilfeldige3 - 5

 

Vinje

197  Berthe Christiansdatter, 78 Aar gl., Stina Johannesdatter og B.  2 Aarsb. § 167

 

 

Nedenæs og Robygdelagets Amt

 

Tvedestrand

198  En Søn af Jørgen Gripenfeldt - se Kragerø - har havt Understøttelse af Fantefondet til sin Konfirmation i 1864, hvorefter han farer tilsøs [ -se Gripenfelt ]   1 - 7

Hans Søster Gunhild opfostret her ved privat Foranstaltning; nu konfirmeret og i fast Tjeneste [ -se Gripenfelt ]   1 - 3

 

Holt

199  Lars Fredriksen Flintian og Marthe Eriksdatter. 2 Aarsb. § 198.  Barn døbt [ -se Flintian ]   3 - 1

200  Johannes Lindberg Larsen - Alting - m. Karen Mathea Martinsdatter og Børn.  2 Aarsb. § 180 [ -se Alting6 - 1

201  Ingeborg Aslaksdatter m. B.  2 Aarsb. § 173. Ledsageren, Sven Gunleiksen, død her 1863 [ -se Aslaksdatter ]   3 - 1

 

Søndeled

202  Jakob Johannesen.  1 Aarsb. 151 og 2 Aarsb. § 211 [ -se Gripenfelt ]   2 - 5

 

Gjerestad (Vegarshejen)

203  Olaus Halvorsen, i Følge m. Fredrik Flintian, se Evje  1 - 1

[ nr. 204 mangler ]

205  Halvor Halvorsen (Throndhjemmer) m. K. og 2 B. 2 Aarsb. § 214 samt Forældre Halvor og Ingeborg Petersdatter og Svigerforældre Ole Christoffersen og Maren Kirstine Olsdatter. 2 Aarsb. § 182. (Drangedal, Gjerpen, Kragerø) [ -se Throndhjem ]   8 - 1

206  Ole Olsen Alting m. K. og B.  2 Aarsb. § 182, No. 2  [ -se Alting ]

207  Johannes Fredriksen Flintian m. Leds. og 4 B.  2 Aarsb. § 199.  (Homedal, Christiansand) [ -se Flintian6 - 1

208  Henrik Christiansen m. K.  1 Aarsb. 162, 2 Aarsb. § 191 [ -se Lindkvist ]   m. 2 - 6

209  Johan Fredriksen, rimeligvis 2 Aarsb. § 202, i Følge m. en Datter af No. 222 [ -se Flintian1 - 1

 

Dybvaag

210  Hans Magnus Olsen Barlin m. K. og B.  2 Aarsb. § 231. Barn døbt [ -se Hakebru8 - 1

 

Homedal

211  En Datter af Ole Lundgren - se Fredrikshald - i Tjeneste her [ -se Lundgren1 - 7

 

Øiestad

212  Peter Jansen Alting, 2 Aarsb. § 176,5 og K. Aase Aanonsdatter. Barn døbt [ -se Alting ]   m. 3 - 3

213  Knut Jansen. Barn døbt. Datter konfirm. [ -se Alting ]    m. 4 - 3

 

Vestre Moland

214  Ole Jansen Alting m. Familie.  2 Aarsb. § 176,2 [ -se Altingm. 2 - 3

 

Evje (Iveland)

215  Peter Halvorsen m. K., 2 Aarsb. § 15, 2 B. og Søster Stina Halvorsdatter, 29 Aar, m. Rasmus Andreassen Lindbom - 1862 paa Christiansands Tugthus. 2 Aarsb. §§ 16 og 101. 1 Aarsb. 174. (Vegarshejen, Bygland, Fedde, Finsland) [ -se Strømsing og Lindbom3 - 6, 3 - 1

216  Fredrik Johannesen Flintian. 2 Aarsb. § 195 m. 3 Sønner, deraf David, 2 Aarsb. § 210, m. Gunvor  Jørgensdatter Lindbom, 2 Aarsb. § 207, og B.  (Vegarshejen, Homedal, Vigmostad, Fedde, Bjælland) [ -se Flintian ]   6 - 1

217  Andreas Larsen Lindbom m. K. og B.  2 Aarsb. § 96 [ -se Lindbom ]   6 - 1

218  Jørgen Larsen Lindbom m. K. og B.  2 Aarsb. § 106, 1 Aarsb. 105. (Homedal, Bjælland, Søndre Undal, Vigmostad, Bakke, Flekkfjord m. Næs, Kvinesdal, Bjælland) [ -se Lindbom ]   4 - 1

219  Tollef Olsen Vik m. K. Anne Bykle og B.  2 Aarsb. § 131,3. (Fjære, Christiansand, Søgne, Øvrebø, Vigmostad, Hægebostad, Bjælland) [ -se Elsa5 - 1

220  Kolbein Vikingsen, m. Datter Karine, se Stavanger. 1 Aarsb. 186, 2 Aarsb. § 132. (Holme, Mandal, Fjotland, hvor hands Leds. Marthe Ingemundsdatter døde i 1862). Kvinesdal, hvor han var i Følge m. Gunvor Larsdatter (Svinta) fra Løvdal Sogn) [ -se Kolbens ]   1 - 1

221  Ole Jakobsen - "Tank-Ola" af Syngerfolket" m. Karen Olsdatter Alting.  2 Aarsb. § 186 [ -se Alting2 - 1

222  Anne Aanonsdatter Øidne, 41 Aar, og B.  2 Aarsb. § 157, fra Grindeim Sogn, se No. 209 (Vegarshejen)[ -se Aanens ]   4 - 1

223  "Inger" siger sig 101 Aar gl.  2 Aarsb. § 45 [ -se Vardal ]   1 - 1

224  Aslak Amundsen, 30 á 40 Aar, siger sig fra Hvideseid  1 - 1

225  Johan Kaspar Sjubart. 67 Aar   1 - 1

 

 

Lister og Mandals Amt

 

Christiansand

226  Fredrik Olaus Fredriksen, Søn af Fredrik Svenske, 2 Aarsb. § 164, i følge med Samuel Samuelsen, se No. 243 [ -se Bykle ]   5 - 2, 1 - 1

226b  Anne Kathrine (Olene) Fredriksdatter Krogs 3 Sønner, 1 Aarsb. 139, og 2 Aarsb. § 7 [ -se Vardal-1 ]   3 - 5

227  En døvstum Datter af Lars Andreassen Lindbom.  2 Aarsb. § 99 [ -se Lindbom ]   1 - 5

228  Lars Larsen Stødle og Agnethe Martine Didriksdatter.  2 Aarsb. § 25. Hun konfirm. og et Barn døbt paa Tugthuset. (Søndre Undal, Flekkefjord med Næs og Hiterø, Herred, Fedde, Bakke og Gyland, ægtev. i Mandal [ -se Vardal-1 ]   3 - 1, 1 - 4

229   Christoffer Elias Christoffersen, Søn af Christoffer Jensen, smlgn.  1 Aarsb. 167.3.  2 Aarsb. § 134. Konfirm. paa Tugthuset (Homedal sammen med Karen Christine Christensdatter fra Evje, hvor et Barn, der var døbt i Fjære, døde) [ -se Spind1 - 1

230  Ole Andreas Berntsen Vang, smlgn. Laurvik. (Tugt­h.) [ -se Vang ]   1 - 1

231   Jeremias Samuelsen.  2 Aarsb. § 167. (Tugth.) [ -se Bykle1 - 1

232  Axel Jansen (Hysing).  2 Aarsb. § 127. (Tugth.) [ -se Lindberg1 - 1

233  Gunhild Isaksdatter. 1 Aarsb.194. 2 Aarsb. § 32. (Bjælland, hvor Datteren Gunvor Marie døde - Stavanger, Hjelmeland, Sand, Hølle, Fjældberg). (Tugth.) [ -se Vardal-11 - 6

 

Flekkefjord

234  Didrik Petersen med Olene Marie Jensdatter og vanvittig Søn.  2 Aarsb. § 22. (Kvinesdal, Bakke) [ -se Vardal-1 ]   3 - 1

235  Hans Olsen Svolk.  2 Aarsb. § 116. (Siredalen, Bakke) [ -se Svolk ]   1 - 1

[ nr. 236 mangler ]

 

Thved

237  Ambrosius Olsen med 3 Børn, hvoraf 1 forsørges af F.F. 2 Aarsb. § 113, 1 Aarsb. 125.  Nedenfor No. 241 [ -se Svolk1 - 5, 4 - 1

 

Øvrebø

238  Lars Andreassen Lindbom m. K. og B.  2 Aarsb. § 99. (Vegusdal) [ -se Lindbom ]   4 - 1

239  Torsten Rask Gjermundsen, 2 Aarsb. § 197. m.K. (Søndre Undal, Vigmostad, Kvinesdal) [ -se Bykle ]    2 - 1

 

Aaseral

240  Gunvor Pedersdatter, 2 Aarsb. § 13 cfr. 1 Aarsb. 174, m. 4 B.  2 Aarsb. § 18-19. (Iveland, Vegarsheien, Finsland) [ -se Strømsing ]   4 - 1, 1 - 6

 

Oddernæs

241  Anne Marie Ambrosiusdatter. 1 Aarsb. 125.  2 Aarsb. § 113. Ovenfor No. 237 [ -se Svolk1 - 5

 

Søgne

242  Peter Petersen Lundkvist m. K. Inger Christoffersdatter.2. Aarsb. § 191 2.  1 Aarsb. 167. (Flekkefjord,  Kvinesdal) [ -se Lindkvist ]    m.2 - 1

243  En Datter af Samuel Samuelsen, 1 Aarsb. 97 og Magla Nilsdatter, 2 Aarsb. § 168. Døbt her i 1863.  2 Aarsb. § 166 (Chr.sand) [ -se Bykle ]   m.5 - 2

244  Ole Marie Pedersdatter.  2 Aarsb. § 58, fantegik herfra i 1865 [ -se Vardal1 - 6

 

Bjælland

245  Jakob Olsen Ljosdal.  2 Aarsb. 1131.2.  En Datter, optaget ved privat Foranstaltning i Holme, (Bakke, Sogndal, Egersund) [ -se Elsa5 - 1, 1 - 3

246  Jorine Isaksdatter.  2 Aarsb. § 34.  1 Aarsb. 191. (Mandal, Suldal, Sand, Saude i Ryfylke sammen med Peder og Thore Larsen [ -se Toppene ], Egersund) [ -se Vardal-1 ]   1 - 6

247  Johan Andreas Pedersen.  1 Aarsb. 191, smlg.  2 Aarsb. § 129, (Skjold, Hjelmeland, Hølle) [ -se Lindberg ]   1 - 6

248  Jakob Hansen (Svolk).  2 Aarsb. § 144. (Søgne, Flekkefjord, Kvinesdal, Bakke og Siredalen) [ -se Svolk ]   2 - 1

249  Jakob Christian (Elias?) Christoffersen med Leds. 2 Aarsb. § 150.  1 Aarsb. 167. (Næs og Hiterø, Søndre Undal, hvor et Barn er døbt) [ -se Spind ]   3 - 1

[ nr. 250  mangler ]

251  Lars Aasmundsen Maudal, 2 Aarsb. § 159, med Søn (senere død) [ -se Maudal ]   2 - 1

252  Ludvig Rasmussen m. Leds. og B.  2 Aarsb. § 33 [ -se Vardal-2 ]   1 - 1, 2 - 6

 

Holme

253  Gunhild Tobiasdatter Barstøl, 2 Aarsb. § 159, m. B. [ -se Maudal ]   3 - 4

254  Oline Pedersdatter Hompland m. B.   4 - 1

255  Ole Isaksen m. Ulrikka Henriksdatter og Datter.  2 Aarsb. § 7.  Ulrikkes Søn Fredrik Magnus Malin [ -se Ulrikka ] har været opfostret for F.F. Regning. (Finnø, Vigedal, Hjelmeland, Klep, Næs og Hiterø)  [ -se Vardal-13 - 1, 1 - 6

 

Mandal

256  Ole Jansen.  2 Aarsb. § 54. Konen Karen Gurine død 1862.  2 B. opf. f. F.F. Regning [ -se Vardal1 - 6, 2 - 5

257  Gustav Anton Andreassen og Berthe Oline Kolbeinsdatter.  2 Aarsb. § 135.  1 Aarsb. 191. (Chr.sand, Flekkefjord, Mandal, Stavanger) [ -se Kolbens ]   4 - 6

258  Lovise Isaksdatter, 2 Aarsb. § 10.  1 Aarsb. 191 m. B., hendes forrige Leds. Anders Johannesen død paa Bodsfængslet 1863 [ -se Palm ]   2 - 5

 

Søndre Undal

259  Rasmus Jansen og K. Gunhild Petersdatter m. B. 2 Aarsb. §§ 53 og 89. (Bakke, Næs og Hiterø, Heskestad,Siredalen, Egersund) [ -se Vardal ]   3 - 1

 

Nordre Undal (Vigmostad)

260  Peder Johan Jansen, 2 Aarsb. § 57, m. K. og B. (Flekkefjord, Fedde, Søndre Undal) [ -se Vardal 4 - 1

261  Hans Jakob Olsen m. Anne Jakobine Didriksdatter. 2 Aarsb. § 24. (Fjotland, Flekkefjord, Kvinesdal,Bakke, Søndre Undal, Heskestad, Egersund) [ -se Vardal-1 5 - 1

 

Vanse

262  Peter Reinert Olsen m. Familie, deriblandt Søsteren Marie med Datter.  2 Aarsb. 141.1. (Søndre Undal) [ -se Lista ]   6 - 2

263  Ole Olsen Egeland [ -se Lista ]   1 - 4

264  Inger Birgitte Haakensdatter, 2 Aarsb. § 154, m. Datter [ -se Kaffi-Inger ]   2 - 4

 

Herred

265  Johannes Christian Jensen, 2 Aarsb. § 153, m. K. og hendes B. [ -se Spind ]   3 - 2

266  Ole Jensen, 2 Aarsb. § 154, a, m. K. og B. [ -se Spind 5 - 2

 

Hegebostad

267  Velena Vraalsdatter og B.  2 Aarsb. § 79.  Datteren Anne Christine død.  2 Aarsb. § 80 [ -se Strømsing ]   1 - 2, 1 - 1, 2 - 3

 

Kvinesdal

268  Peter Mathias Larsen, 2 Aarsb. § 170a, ægteviet 1864 i Sand m. Marthe Helene Kolbeinsdatter.  1 Aarsb. 106  2 Aarsb. § 137.  (Haa, Sand og Saude, Hjelmeland, Hølle, Suledal) [ -se Toppene ]   1 - 1, 1 - 6

269  Thore Andreas Larsen, 2 Aarsb. § 170a, har fulgt Gunvor Marie Isaksdatter  -se Chr.sand.  (Haa, Vigedal, Sand, Hjelmeland, Hølle, Egersund, Suledal, Høiland).  Thore har i 1863-64 m. Understøttelse af F.F. været i Smedlære i Stavanger [ -se Toppene ]   1 - 6

270  Ole Hansen og Marthe Olsdatter    7 - 1

271  Karl Johan Jørgensen (Lindbom).  2 Aarsb. § 108 m.Rakel Olene Pedersdatter fra Stavanger [ -se Lindbom ]   2 - 1

272  Else Andreasdatter (Lindbom) m. B. Manden Thron Hompland i Strafarb. i Bergen.  2 Aarsb. § 84.4 (Soggendal, Heskestad, Hølle, Egersund) [ -se Lindbom ]   4 - 6

 

Fjotland

273  Rasmus Pedersen Strømseng.  2 Aarsb. § 77 [ -se Strømsing ]   1 - 2

 

Siredalen

274  Tønnes Thronsen Hompland [ -se Lindbom ]   1 - 5 og 4

 

Stavanger

275  Edvard Gulbrandsen Ros, 1 Aarsb. 84, 2 Aarsb. § 237, m. Axeliana Johannesdatter Østrem - "Janna Bibel" - fra Stavanger. Hun 1 B.  (Fjælberg, Etne, Bergen, hvor han blev konfirmeret i Tvangsarbeidshus 1864) [ -se Roes2 - 1, 1 - 6

276  Johanne Cecilie Knutsdatter, indtil 1862 FornævntesLeds.  1 Aarsb. 84, 106 m. fl. St., 2 Aarsb. § 237. (Høiland, Hetland, Hjelmeland, Haaland, hvor 1 Barn er døbt, hvis Fader opgaves at være Even Karlsen). Var i 1847 erkjendt hjemstavnsberettiget i Dyrø Sogn, Finmarken Amt [ -se Hagelin ]   2 - 1

277  Karl August Johannesen Friman.  2 Aarsb. § 237 m. Jorine Ellings­datter Rosland (født i Haa) [ -se Frimann2 - 1

[ nr. 278 mangler ]

279  Fredrik Christiansen Vik, 74 Aar, 2 Aarsb. § 60, m. K. og 2 Døtre.  1 Aarsb. 189.  (Hetland, Avaldsnæs,  Ladvik) [ -se Vik ]   4 - 1

280  Andreas Andreassen (Lindbom) og K. Karine Kolbeinsdatter; fra Høsten 1861 bosat i Stavanger.  1 Aarsb. 186. Han er Søn af Andreas Larsen, se Evje [ -se Lindbom ]   5 - 5

281  Karl Gustav Gustavsen.  2 Aarsb. 18 - i Tvangsarbeidsanstalten - (Hetland, Skonevik) [ -se Valentinsen ]    1 - 1

282  Peter Magnus Helberg og Johanne Sofie Albertine Engberg.2. Aarsb. § 85. Har været understøttet af F.F., nu af Fattigv. mod Ref. efter Fattigl. § 18 [ -se Helberg ]    2 - 4

283  Fredrik Polychron Engstrøm fra Sverige, g. 1863 m. Antonette Emilie Andreasdatter fra Christiania. Han rimeligvis den i 2 Aarsb. § 80 omtalte Lirespiller [ -se Strømsing ]   2 - 1

 

Egersund

284  Peter Petersen m. voxen Datter Margrethe.  2 Aarsb. § 71 (Hjelmeland, Sand, Skonevik, Fjælberg, Sveen, hvor han havde Oline Marie fra Aaseral, og Datteren Leds. Fredrik) [ -se Vardal ]    2 - 6, 2 - 1

285  Nils Hansen, født i Tysvær, med Kone Rakel Birgitte Bendiksdatter af Klep og B. [ -se Løse ]   3 - 1

286  Peter Bremsø, 60 Aar, m. B.    9 - 1

287  Hans Andreas Andreassen Sørvaag - "Kage-Hans" - og K. Ingeborg Lars­datter af Fister-Familien fra Thime Sogn [ -se Kake-Hans ]    5 - 1

 

Haugesund

288  Lars Pedersen - "Gutte-Lars" - 2 Aarsb. § 121. (Torvestad, hvor Datteren Elisabeth (§ 126) havde et Barn m. Paul Olsen til Daaben) [ -se Abeland ]   m. 3 - 1

 

Sogndal

289  Nils Hansens Kone m. B. [ -se Tilfeldige? ]    1 - 1, 1 - 6

290  Fredrik Larsen Hartman m. K. og B.  2 Aarsb. 116, se Beretn. om Fantefolket 1850, P. 93 [ Hartmann ]   5 - 5

 

Haa

291  Mathias Halvorsen m. Familie.  2 Aarsb. §§ 161 og 219, 1 Aarsb. 181. (Suledal, Vigedal) [ -se Skou ]   4 - 5

 

Ly (Gjæsdal)

292  Karen Johanne Olsdatter.  1 Aarsb. 81, 2 Aarsb. § 54 [ -se Svolk ]   1 - 7

293  Anne Laurentse Pedersdatter, Datter af No. 299, 1 Aarsb. 83, konfirmeret og fremdeles hos sine Pleieforældre, som ere flyttede til Rennesø [ -se Vardal-2 ]   1 - 7

294  Karl A. E. G. Ros. 1 Aarsb. 84, 2 Aarsb. § 237 [ -se Roes ]   1 - 5

 

Klep

295  Anne Jørgine Pedersdatter.  2 Aarsb. § 160. [ -se Holm ]   1 - 7

     Datter af:

296  Peter Olaus Andreassen m. Ingeborg Pedersdatter Hafslo.  (Kvinesdal, Fedde). [ -se Holm ].   3 - 1

     Deres Børn:

297  Peter og Ingeborg Andrine [ -se Holm ]   2 - 5

298  Berthe Enoksdatter - "Axels-Berthe" - 2 Aarsb. § 127 [ -se Abeland ]   1 - 1

299  Per Emanuel Jansen (Vardal) m. K. og B.  1 Aarsb. 83 og 188, 2 Aarsb. § 37.  2 B. udsatte [ -se Vardal-2 ]   8 - 5

300  Jørgen Fredrik Larsen og Sara Jansdatters Søn Alexander, smlgn. 2 Aarsb. § 237 [ -se Lindbom1 - 5

301  Johanne Knutsdatters Barn, Karl Severin Gustavsen. 1 Aarsb. 191, 2 Aarsb. § 237 [ -se Tilfeldige ]   1 - 5

302  Gunhild Isaksdatters Søn, Rasmus Rasmussen.  2 Aarsb. § 36 [ -se Vardal-2 ]   1 - 5

303  Ludvig Olai Andersen, Gunvor Isaksdatters Søn. 2 Aarsb. § 10 [ -se R-berg ]   1 - 5

304  Marthe Torgersdatter m. B., har før været understøttet gjennem Haalands Fattigv. [ -se Kolbens ]   3 - 5

 

Høiland

305  Karoline og Johanne Elisabeth Karlsdøtre Friman. 1 Aarsb. 106, 2 Aarsb. § 237 [ -se Frimann ]   2 - 5

306  Jan Rasmussen.  2 Aarsb. § 53, smlgn. 1 Aarsb. 194, i fast Tjeneste [ -se Vardal-2 ]   1 - 7

307  Jens Andreas Didriksen, 1 Aarsb. 186, 2 Aarsb. § 68, m. K. og B. [ -se Vardal ]    3 - 5

308  Oline Bolette Didriksdatter m. B.  1 Aarsb. 186. Enke efter Alexander Isaksen.  2 Aarsb. § 69 [ -se Vardal ]   2 - 5

309  Anne Didrikke Didriksdatter.  1 Aarsb. 186, 2 Aarsb. § 70 [ -se Vardal ]   1 - 7

310  Elisabeth Thronsdatter Hompland [ -se Lindbom ]   1 - 5 og 4

 

Haaland

311  Ambrosius Olsens 2 Sønner.  1 Aarsb. 124 [ -se Svolk ]   2 - 5

 

Finnø

312  Ole Andreas Hansen Lenanger fra Skjold og 1 B., 1 Aarsb. 77, i Følge m. Aase Sondresdatter, se Hetland. (Rennesø) [ -se Svalestuen ]   1 - 1

 

Strand

313  Halvor Olsens Enke Karen Margrethe Jensdatter og Søn Jens.  1 Aarsb. 175 og 192 [ -se Svolk ]

314  Peter Christian Petersen, Karen Simonia og Bolette Petersdøtre. Faderen, se Egersund [ -se Vardal3 - 5

 

Hjelmeland

315  Andreas Johannesen og Forældre Johannes Andersen Vennelund m. Berthe Jonsdatter, konfirmeret her i 1863  [ -se Tilfeldige ]   3 - 4

316  Halvor Olsen m. K. Anne Marie Jansdatter m. B.  2 Aarsb. §§ 41 og 55, 1 Aarsb. 164 og 186. Streife nu kun her iPræstegjeldet. 1 Datter opfostres for F.F. Regning (Suledal) [ -se Svolk ]   5 - 1, 1 - 5

 

Suledal

317  Østen Østensen Hamre fra Rødal m. K. Karine Olsdatter fra Nerstrand og B. [ -se Hamre ]   6 - 1

318  Mari Plyte m. Datter og Datterdatter    3 - 1

 

Jælse

319  Didrik Petersen.  1 Aarsb. 194 og 186, 2 Aarsb. § 65. Ledsagersken død [ -se Vardal ]   1 - 5

320  Peter Rasmus Didriksen m. Familie.  2 Aarsb. § 67, 1 Aarsb. 186 [ -se Kjølvik ]   m. 7 - 5

 

Sand

321  Anne Pedersdatter Toppa.  2 Aarsb. § 170. Understøttetaf F.F. og Dybvaags Fattigv. (Hjelmeland, Saude, Suledal, Kvinesdal) [ -se Toppene ]   1 - 5 og 4

322  Johanne Sofie Fredriksdatter, 18 Aar.  2 Aarsb. § 61. 1 Barn m. Peter M. Larsen, se Kvinesdal -døbt her [ -se Toppene ]    2 - 1

 

Vigedal

323  Fredrik Olai Fredriksen, 2 Aarsb. § 61, 1 Aarsb. 189,  m. Elisabeth Larsdatter.  1 Aarsb. 186 No. 12, og B. (Ladvik, Stat) [ -se Vik ]   3 - 6

 

Tysvær

324  Christian Larsen - "Gutte-Christian" - 2 Aarsb. § 124, m. Anne Marie Axelsdatter og B. (Jælse) [ -se Abeland ]   6 - 1

 

Hetland

325  Andreas Halvorsen.  2 Aarsb. § 114, 1 Aarsb. 103. I 1863-1864 understøttet her af F.F. [ -se Svolk ]   1 - 5

326  Aase Halvorsdatter Svalestuen m. Søn (udlært Smedsvend) og Datter Aase Sondresdatter m. B.  1 Aarsb. 77 [ -se Svalestuen ]   1 - 7, 3 - 5

327  Christine Samueline Fredriksdatter, datter af Anne Bykle No. 219, Søster af No. 126, konfirm. her [ -se Bykle ]   1 - 4

328  Anne Kathrine (Olene) Fredriksdatter Krog og Moder Berthe Marie Olsdatter 1 B.  2 Aarsb. § 161, 1 Aarsb.138 [ -se Holm ]   1 - 6, 2 - 1

 

Torvestad

329  Ingeborg Olsdatter fra Lærdal. Hendes Mand Andreas Andreassen Hatland i Jælse m. 2 B.  1 B. døbt her   5 - 1

 

 B e r g e n s    S t i f t

 

 Søndre Bergenhus Amt

 

Fjælberg

330  Peder Torkelsen, 2 Aarsb. § 220, m. Karen Serine  Svensdatter. 2 Aarsb. § 174. Ved H.R.D. 30/1 64 er Peder dømt til 10 Aars Strafarb. og Karen til Do. i 1 Aar 8 Mdr. (Etne) [ -se Alting ]   3 - 1

331  Anders Thorsen Florvaag m. K. og B.  1 Aarsb. 171 [ -se Valborg ]   4 - 5, 2 - 7

 

Skonevik

332  Bertel Hansen Harebakken m. K. Anne Olea Olsdatter, 23 Aar. Han født i Jølster, hun i Tin, konfirm. 1862 paa Bergens Tugthus. I samme Følge hendes Moder Karen Malene Andersdatter samt [ -se Karen-Malene ]   3 - 1

333  Halvor Bryngelsen    1 - 1

     Septbr. 1863 et Følge paa 16 Personer

 

Sund

       I 1863 et Følge paa 13 Personer i 2 Baade, hvoribl.

334  Peder Tallaksen af Valborgfølget m. K. og 4 B. [ -se Valborg ]

       I Juni s.A. et Følge paa 8 Personer

 

Fjeld (Askøen)

335  Nils Fredrik Fredriksen m. K. og B. [ -se Viborg ]   7 - 5

 

Hammer

336  Fredrikke Johanne Frimansdatter Lund, i Følge med svensk Kvaksalver Lars Erik Hultman [ -se Frimann ]   1 - 1

 

Bergen

336b  Peder Torgersen Tveten, 1 Aarsb. 152 m. K. og B., Hjemstavn Bergen. (Vik) [ -se Tilfeldige ]   5 - 7

337  2 Børn af Karen Malene Andersdatter - se Skonevik -udsatte her. 1 Datter Gunhild Jørgine Olsdatter, konfirm. her 1862, tog paa Fantestien med Moderen [ -se Karen-Malene ]   1 - 2, 2 - 4

       I Strafarbeide vare i 1862:

338  Bertel Johannesen Borlaug, fød 1840, konfirm. her.Skal have taget fast Tjeneste i Nordland [ -se Grevle ]   1 - 3

339  Samuel Olsen Slettehaug fra Førde og K. Karen Simonia Rasmusdatter m. dennes Døtre, Marie Kathrine og Monsine Olsdøtre Erdal, hvoraf den Første er konfirm. her [ -se Viborg ]    4 - 1

340  Thron Thronsen Hompland, se Fjotland [ -se Lindbom ]   1 - 1

 

 

Nordre Bergenhus Amt

 

Lærdal

341  Ole Hansen Sandnæs og "Grævle"-Helene Bertelsdatter, ægteviede her 1863. Manden Gaard­mandssøn, streifer kun, naar det bliver for daarligt [ -se Grevle ]    10 - 2

 

Aardal

342  Mons Pedersen, 1 Aarsb. 79, m. K. Inger Marie Pedersdatter og B. En Søn gift her med en Husmandsdatter. (Aurland) [ -se Solvorn ]   7 - 2

 

Aurland

343  Børre Henriksen - "Næseløs-Børre" - 68 Aar, (hans tidligere Ledsager Ingeborg Oddsdatter, se No.350b.) m.  Sønnen Lars og Leds. Marie Axelsdatter m. B. [ -se Bør'ane ]    8 - 1

 

Hafslo

344  Johannes Tøgersen Solvorn m. K. og B.  1 Aarsb.79. 2 Børn i Tjeneste [ -se Solvorn ]    8 - 5, 2 - 7

345  Øllegaard Solvorns 3 Børn. 1 Aarsb. 81. Den Ældste har været i Skomagerlære og er nu i Bergen. 1 Datter i Tjeneste her [ -se Solvorn ]   2 - 7, 1 - 5

 

Ladvik

346  Berthe Christoffersdatter, 2 Aarsb. § 121, i Følge m.Fredrik Christiansen Vig o. Fl. (No.279) [ -se Abeland og Vik ]    1 - 1

 

Askevold

347  Hans Olsen -"Geile-Hans"- m. K. Helge Isaksdatter, af Isaks-Familien, der skal stamme fra Danmark. 2 Sønner, hvoraf en Husmand, gifte her. En Søn gift m. en Enke af Fanteslægt, der er paa Pleiestiftelsen for Spedalske [ -se Isak-familien ]   5 - 3

348  Lars Rasmussen m. K. Anne Marie Isaksdatter, fl. B. En Søn [Isak] reiser m. Daniel Danielsens Datter. No. 350b" [ -se Isak-familien ]    m.2 - 2

349  Som bosiddende her i omtr. 30 Aar omtales "Per" og "Helene" m. 6 B., hvoraf et Par gifte m. Bygdefolk.  En Datter spedalsk, en anden gebrækkelig. En Søn har forhen streifet m. en Enke, med hvem han har 2 B. og i 1863 blev gift

 

Ytre Holmedal [ -se Isak-familien ]

350  a. Berthe Helene Hansdatter, Enke efter Daniel af Isak-Familien    1 - 2

350  b. Hendes Børn: a. Hans Danielsen m. K. og B.    7 - 2

        b. Bornedrius Danielsen m. K. A.M. Børresdatter (No.  343) og B.   5 - 5

        c. Daniel Danielsen m. Ingeborg Oddsdatter og Datter     3 - 1

        d. Isak Danielsen g.m. et Bygdemenneske   1 - 3

 

Kin

351  Ulrikke Marie Lorensdatter, 28 1/2 Aar. Hjemst. Ibestad, ægtev. her m. en Stenarbeider [ -se Lorents ]    1 - 2

 

Indviken

352  Henrik Larsen, 30 á 40 Aar, og Leds. Randine, i Følge m. Nikolai Larsen -se Ringebo- og Henriks Søster Pernille samt Aleksander Magnus Fredriksen *).  1 Aarsb. 107. (Edø. Akerø.)     1 - 6, 3 - 1

*) Aleksander er opfostret for F.F. Regn. i Søndre Aurdal, hvor han senere havde Tjeneste hos sin Pleiefader; kom derpaa i Sko­magerlære i Bergen, men fantegik m. sin Moder Dagen efter han var udlært som Svend

 

Selø

353  Peter Olsen og Ingeborg Thronsdatter m. B. angivelig fra Etne   3 - 1

354  Helle Marthe Larsdatter, fød i Ølen Sogn   1 - 1

355  Ragnhilde (Rakel) Marie Olsdatter Gjeltnæs g.m. en Bager, 2 B.   1 - 3

356  Christian Olsen Gjeltnæs el. Volden gift m. en Pige herfra   1 - 3

 

 

 Romsdals Amt

 

Borgund

357  Karl Johan Andreassen, Træsko-Karis Søn, 32 Aar, m. K. Aase Marie Andreasdatter (Harham) [ -se Træsko-Kari ]    2 - 2

358  Anne Pernille, Sidstnævntes [Åse Maries] Moder  [ -se Træsko-Kari ]   1 - 1

     Hendes Børn:

     a. Ole Iver (Oliver) Andreassen, ægtev. her m. Anne Margrethe Reinholdt [ -se Træsko-Kari ]   2 - 1

     b. Peter Andreas, 21 Aar og Johan, 14 Aar [ -se Træsko-Kari ]   2 - 1

359  Albrekt Jonassen og K. Christiane Gundersdatter  [ -se Albrigtsen ]   2 - 1

     m. Sønner:

     a. Gunder Albrektsen, 31 Aar m. K. Anne Marie Pedersdatter og B. [ -se Albrigtsen ]   4 - 1

     b. Jonas A. m. K. her af Bygden [ -se Albrigtsen ]    1 - 3

360  Lars Larsen m. K. ("Flokse-Pauline, Surøid-P., Fante-P.") Pauline Margrethe Nikolajsdatter, ægtev. her 1863, 2 B. Datteren Anne Reinholdt, se ovenfor. En Søn tilsøs. (Akerø) [ -se Reinholdt ]   2 - 2, 1 - 3

361  Gudbjør, Enke efter en Kobberslager, Peter Holm, muel. omtalt 2 Aarsb. 145   1 - 2

 

Harham

362  Iver Jensen Fosens Enke Berthe Ingebrets­datter, 97 Aar, født i Øier, m. Datter, Karen Margrethe Olsdatter 40 á 50 Aar gammel, ("Træsko-Kari") se Borgund, og dennes Søn "Rigge-Jens" (Andreassen) 27 aar [ -se Træsko-Kari ]   2 - 1, 1 - 4

363  "Store-Karl", Hesteskjærer, 40 Aar, og K. Andrine m. Døtre. (Akerø)    4 - 1

364  "Gryte-Ole", Kjedelflikker, 40 Aar, og K. Marie, Datter af Andreas Finefant (Reinholt) (Akerø) [ -se Hønerævene ]   8 - 1

 

 

T h r o n d h j e m s    S t i f t

 

Veø

365  Johannes Nilsen Landmark, Søn af No. 370, Skomager. Leds. Marie Sofie Johannesdatter Palm.  1 Aarsb. 88. Barn døbt her, (Throndhjem, Frænen, hvor ogsaa et Barn døbt; her var Marie Karlsdatter -se Nordre Froen- ogsaa med [ -se Landmark og Palm ]    1 - 6, 2 - 1

366  Johannes Fredriksen, Søn af No. 383, og K. Christiane Johannesdatter Palm m. B. Familien har havt Understøttelse af F.F. i Opdal, hvor Johannes har et Jordstykke, Støleggen. Der er 9 Børn, hvoraf 1 omtalt ovenfor under Kvikne, 3 udsatte i Opdal, de øvrige paa Omflakning [ -se Palm ]   3 - 5, 7 - 6

 

Stangvik

367  Grisilla-Følget.  2 Aarsb. 142 og 144, se No. 385

     a.  Andreas Nilsen, 50 Aar m. Fam. og Brødre Nikolaj og Henrik, se Hevne [ -se Grisilla ]   11 - 1

     b.  Lars og Sønner Daniel og Henrik (Kværnæs, Øksendal)    7 - 1

     c.  Johannes Nilsen m. K. Marie, dennes Søster o.Fl. [ -se Grisilla ]    6 - 1

     d.  Valders-Peter m. K. og B. [ -se Svorkmo ]    7 - 1

     e.  Nils, se Vegø. - Uhrmager [ -se Grisilla ]

 

Rindal

368  Johan Andreas Pedersen Stuen m. Eli Larsdatter Kaarslet [ -se Lindberg ]    3 - 1

 

Ædø

369  Johan Knudsen Lysgaard m. Ingeborg Evensdatter Hilmsgjerdet af Solberg. Barn døbt [ -se Lysgård ]    3 - 1

369  b. Nikolai Jakobsen og Anne Pedersdatter, bosatte paa Fredø. 1 Barn døbt her 1863 [ -se Grisilla ]    m. 3 - 2

 

 

Søndre Throndhjems Amt

 

Trondhjem

370  Nils Landmark (Valders-Nils) F.B. No. 563. 61 Aar. (Støren) [ -se Landmark ]   1 - 1

371  Kari Andersdatter Knapsæts Søn, 5 Aar.  F.B. No. 553 [ -se Grisilla ]    1 - 5

      Paa Tugthuset:

372  Even Bertelsen, 40 aar, konfirmeret her 1862     1 - 1

373  Johan Severin Friman Johannesen Berg, 28 Aar, fød i Sverige, konfirmeret 1863. Søn af Johannes Korsgaard, se Ofoten [ -se Frimann ]    1 - 1

374  Lorentse Fredriksdatter, 21 Aar. Arresteret i Sortland [ -se Hans-Eriksen ]    1 - 3

 

Meldal

375  Frans Gustav Sjøborg, fra Sverige, og Leds. Barbara Christine Olsdatter m. B.  Barn døbt her    6 - 1

 

Støren

376  Martin Jakob Jonsen og Pige Maren Oline Olsdatter m. B. Barn døbt her [ -se Kvam ]    5 - 1

377  Arnt Fribete med Christoffers-Anne    2 - 1

378  2 Døtre af Fin-Ola og Ingeborg Nilsdatter skal have taget fast Tjeneste her, smlgn. 1 Aarsb. 178 [ -se Finn-Ola ]   2 - 7?

379  Ole Soløring m. Andrea, Datter af Svarte-Elen og Sivert Vang, se Grogn i Følge med [ -se Vang ]    5 - 1

380  Grydestøber-Anders m. Marthe [ -se Svorkmo ]    2 - 1

 

Holtaalen

381  Nikolai og K. Marthe Larsdatter m. B.    5 - 1

382  Magdalene Fredriksdatter g.m. en Gaardmand her. 2 B.; et B. har streifet m. hendes Fader, Fredrik Karlsen, i Sverige" [ -se Rosenberg ]   1 - 3

 

Røros

383  Fredrik Karlsen m. K. Har Gaard paa Stormoen;    2 - 3

     hans Søn Karl g.m. en Pige herfra. Opholdt sig en Tid som Grubearbeider ved Ranens Sølvverk [ -se Rosenberg ]   4 - 3

384  Fredrik Fredriksen, Fornævntes Søn [ -se Rosenberg ]   1 - 1

385  Grisilla, 70 Aar. Enke efter Knivsmed Nils Opdaling [ -se Grisilla ]   1 - 1

386  Nikolai Nilsen Landmark m. K. Anne Marie Lars­datter bo i Sverige, hun fra Røros. (Akerø. Hiteren, Vegø, Bindalen) [ -se Landmark ], i Følge med    5 - 1

387  Nils Johannesen [ -se Landmark? ]     1 - 1

388  Marthe Nikoline Nilsdatter, 57 Aar m. Datter Grethe Johannesdatter. (Holtaalen) [ -se Grisilla ]    2 - 1

389  Johannes Christian Nilsen m. K. Johanne Magdalene Karlista Jansdatter Vigart - smlgn. Grue - og B. [ -se Vigart ]    3 - 5

 

Melhus

390  2 Døtre af Fin-Ola, maaske de samme, som ere nævnte under Støren, havde været understøttede af F.F., men fantegik [ -se Finn-Ola ]

 

Børsen

391  Børre Hansen Paarse, 43 1/2 Aar og Johanne Larsdatter Dal, 31 Aar, ægteviet her 1863 [ -se Pårse ]    2 - 1

 

Strinden

392  En Datter af Gudbrand Christiansen og Brita Olsdatter forsørget af F.F. [ -se Tilfeldige ]   1 - 5

393  Hans Hampeløkken og Gunhild Marie. Hjemstavn her. 2 B. i fast Tjeneste     m. 2 - 1, 2 - 3

 

Stadsbygden

394  Anne Marie Karlsdatter, Enke efter Arnt Gudbrandsen, 50 Aar, m. Datter Anne Johanne og dennes 3 uægte Børn    5 - 4

 

Hevne

395  Henrik Nilsen, Søn af Grisilla, No. 385, og Anne Marie Pedersdatter, har kjøbt Gaard her.  2 Aarsb. 144. (Stangvik) [ -se Grisilla ]   10 - 2

 

Hiteren

396  Peder Andersen Svorkmo m. Larina Nilsdatter og B. Barn døbt her [ -se Svorkmo ]   10 - 1

397  Andreas Andersen, Husmand, 56 Aar, og K. Elen KirstineMikkelsdatter m. B., hvoraf Nogle i Tjeneste. Understøttet af F.F. i Nedre Stjørdalen, hvor Familien boede til 1861.  1 Aarsb. 116 [ -se Andreas-Andersen ]     6 - 7

 

 

Nordre Throndhjems Amt

 

Nedre Stjørdalen

398  Elen Anna Andreasdatter, se næstforan [ -se Andreas-Andersen ]   1 - 5

 

Værdalen

399  Paul Andersen - "Finne-Paul" -, Hjemst. her, og Sigrid Thomasdatter. Thomas Thomassen konfirmeret her 1862    5 - 2, 1 - 4

 

Beitstaden    [ -se Nystuen ]

400  "Kari" med Kjæften (Andersdatter), Enke efter Peder Nystuen, 70-80 Aar.  2 Aarsb.101. og Sønnesøn Johannes Magnussen, 15 Aar. (Grogn, Namsos)    2 - 1

401  Alexander Pedersen 40 Aar, og K. Fredrikke Fredriksdatter m. B. (Stod, Leksviken, Værdalen, Namsos, Grogn)    8 - 2

2 af hans Børn udsatte mod halvt Bidrag af F.F.     2 - 4, 3 - 5

402  Anders Pedersen 40 Aar, og Broder­datter Nikoline, 30 Aar m. B. siger sig bosat paa Helgeland. (Namsos)  6 - 2

403  "Pilt-Malene", gift her. 2 B. m. Kari Nystuens Søn Peder, med hvem hun før streifede [ -se Nystuen ]    3 - 3

 

Grogn

404  Sivert Olaus Sivertsen Vang m. Fredrikke Elias­datter. Barn døbt. (Støren) [ -se Vang ]   m. 31

 

Nærø

405  Johanne Olsdatter Lian  -"Fark-Johanne"-  49 Aar. En Datter i Tjeneste her. (Næsne) [ -se Nystuen ]   1 - 1

406  Andreas Henrik Nikolaus Hansen m. Johanne Marie Andersdatter, (Fark-Johannes Datter). Barn døbt her. (Kolvereid) [ -se Stav ]   3 - 1

 

 

T r o m s ø   S t i f t

 

Nordlands Amt

 

Vegø

407  Nils Henriksen Storø fra Hevne, 27 Aar, m. K. MartheAndreasdatter fra Opdal og B. samt Marthes Søster Henrikke. (Bindalen, Ædø, Sunelven, Holtaalen, Støren, Stangvik)    4 - 2

 

Næsne

408  Karsten Hans Jørgen, 17 aar, og Johan Anton, 13 Aar, Hanssønner, Brødre af Andr. Nik. Hansen -se Nærø [ -se Stav ]    2 - 4

 

Hemnæs

409  Abraham Abrahamsen Norstedt, gift Mand, 63 Aar, fra Sverige, Smed, og Pige Anne Christensdatter Finvolden fra Grogn m. B.    3 - 3, 2 - 4

 

[Nr.410 ikke ført]

 

Rødø

411  Karl Fredrik Lorentsen m. Familie og Aleksander Lorentsen samt disses Moder Anne Kaisa (Lødingen, Folden, Gildeskaal, Sortland, Reppen, Andenæs, Throndenæs, Kvædfjord. Har ogsaa streifet i Fosens Fogderi) [ -se Lorents ]     6 - 1

412  Elias og Sofie, Søster af de 2 Fornævnte [ -se Lorents ]     m. 2 - 1

413  Oline Judithe Christine Hansdatter reiste med en Sømand, der sagde sig at ville søge Hyre i Tromsø. Barn døbt    2 - 1

 

Stegen

414  Anne Marie Andersdatter siger sig 87 Aar, født i Sverige. 5 Børn paa forskjellige Kanter; de fleste bosatte i Folden. Hun boer hos Datteren Marie Magdalene Hansdatter, gift her   2 - 3

 

Lødingen

415  Johan Peter Johannesen, født nær Stockholm, omtr. 36 Aar  m. K. fra Tranø og 3 B.    5 - 3

 

Ofoten

416  Johannes Korsgaard, 70 Aar m. K. Andrine Kirstine Pedersdatter, 50 Aar, m. 2 Døtre. Sønner: 1, se Trondhjem.  2, Peter, se Ibestad. -(Lødingen, Hassel, Thronde­næs) [ -se Frimann ]

 

Hassel

417  Johanne Lund (efter sin første Mand), Joh.s Korsgaards Datter [ -se Frimann ]   1 - 1

 

 

Finmarkens Amt

 

Tromsø

418  Nils Peter Christian Johannesen. 44 Aar. Hjemstavn Lenvik, hvorfra Konen ogsaa er    m. 5 - 4

 

Hammerfest

419  Johan Fredrik Lundgren og K., formentlig Søn af No. 659  i F.B.     m. 2 - 3

420  Aleksander Nilsen Judin     1 - 3

421  Olaus Nilsen m. K. og B.    5 - 3

422  Peder Pedersen Haave. 49 Aar    2 - 3

423  Mariane Nilsdatter Sjødin, 43 Aar, gift her. Hendes Broder nævnt 2 Aarsb. 151 **. 2 uægte B. døbte her   1 - 3

 

Vardø

424  Johan Hansen - kaldes "Fark-Andreas" - 55 Aar, og K. Ingeborg Gjermundsdatter, 66 Aar. En Søn Soldat    3 - 4

 

Ibestad

425  Arne Andreas Andersen Næs, født i Bergen, m. Lovise Skog fra Stockholm. (Tromsø)   3 - 3

426  Peter Fredrik Friman Korsgaard - se Ofoten - m. K. Vibekke Lange og dennes 2 B. m. hans Broder Johan [ -se Frimann ]    4 - 5

427  Karl Fredrik Lange, m. K. her fra Bygden og B., hvoraf 1 Søn bosat i Skjærvø [ -se Frimann ]    4 - 3

428  Anne Marie Lind, fornævntes Moder [ -se Frimann ]    1 - 5

 

Kvædfjord

429  Henrik Henriksen Rosing, 74 Aar [ -se Ragnild ]    1 - 4

 

Throndenæs

430  Elias Løvgren, 40 aar, g.m. en Datter af Karl Lorentsen - se Bodø [ -se Lorents ]    m. 2 - 2

 

Tranø

431  Johannes Lorentsen har tjent i Dyrø, er gift her og nu flyttet til Hammerfest Land­distrikt.  2 Aarsb. 150 [ -se Lorents ]    4 - 3

 

Berg

432  Henrik Henriksen Rødsand m. K. og B.     m. 5 - 7

 

Lenvik

433  En Datter af Johannes Nilsen Næseløsen, g. her    1 - 3

 

Karlsø

434  Ole Andersen Hofstad, 38 Aar, og en Konkubine, født i Tromsø. Han siger sig fra Gausdal. 4 B., deraf 2 af den sidste Forbindelse. (Tromsøsundet)    5 - 3

 

Alten

435  Peter Eliassen og K. Lovise Hansdatter. Hans Søn gift her.  1 Aarsb. 120 [ -se Hans-Eriksen ]    14 - 7

 

***************************************************************

 
 

Toppen av siden

Tilbake til Indekssiden