Tillegg og rettelser til Soga om Sauda

Jeg har gjennom mange år samlet tillegg og rettelser - mer eller mindre systematisk - om slekter i Sauda.  Dette er et forsøk på å samle dette (inkludert Arnvid Lillehammer sine kommentarer).  Ferdig redigerte gårder er merket med ok!

Skriv gjerne en meil til meg hvis du har tillegg og rettelser som kan skrives inn!

 

Klikk på gårdene nedenfor!

 

Bind I

Bind II

 1 Hustveit  ok!

28 Fløgstad

 2 Storskjer  ok!

29 Hølland

 3 Haugen  ok!

30 Espeland

 4 Nygård

31 Bakka

 5 Honganvik

32 Åbø

 6 Varstad

33 Brekke

 8 Øye

34 Teig

 9 Eikesås

35 Gunnarsrød

10 Kjerringtveit

36 Herheim

11 Djuv

37 Austarheim

12 Svandal

38 Fiveland

12 (brnr.5-6) og 13 Kvamen og Øygarden

39 Løyning

14 Lindvoll

40 Storli

15 Mosbakka

41 Øverland

16 og 17 Veka

42 Årtun

18 Saua

43 Handeland

19 og 20 (brnr.3) Hedlot

44 Indre Birkeland

20 og 7 Hovland med Bordvik

45 Ytre Birkeland

21 Risvoll

46 Søndenå

22 Nes

47 og 48 Ramsnes og Solheim

23 Fosstveit

49 Kviå

24 Litlarød

50 Maldal

25 Amdalstveit

51 Vetrhus

26 Amdal

52 Indre Molla

27 Amdalsrød

53 Ytre Molla

 

54 Mollatveit

 

Tillegg og rettingar til Sauda Gards- og Ættesoge, notat frå Arnvid Lillehammer

 

***************************************************************

Jonny Mydland, Stavanger  ©

 
 

Toppen av siden

Tilbake til Indekssiden