SAUDA-bilder 2 Hellandsbygd og østsiden av fjorden

 

I 1981 anskaffet jeg en god bunke postkort fra Sauda.  Senere har det kommet noen ekstra til.  Jeg går ut fra disse har en allmenn interesse for folk som har tilknytning til Sauda, og legger dem derfor ut her.  Klikk på miniatyrbildene for å åpne de scannede postkortene.  Jeg har valgt å ikke komprimere dem noe særlig, og det kan derfor med analog linje ta noe tid før de åpner seg.  Men resultatet er kanskje verd å vente på?

 

Jeg er videre svært takknemlig for ALLE opplysninger om hvem som for eksempel bodde i hus som kan identifiseres på bildene.  Og er det noen som tidfeste bildene?  Det kan også være at noen av opplysningene nedenfor er feilaktige eller unøyaktige.  Rettinger er derfor også velkomne!  Jo flere opplysninger dess bedre!  Send opplysningene til jonny-m@online.no.  På forhånd takk!

 

 

1. Fra Hellandsbygden.  Vi ser de tre husene som Saudefaldene satte opp for folkene sine nederst i midten, rett framfor det gamle tunet på Årtun.  Huset til venstre er det yngste av de tre, satt opp i 1916.

 

2. Øverland i Hellandsbygd med brnr.1 (Bakka) til høyre og brnr.2 (Storeflåt) til venstre.

 

3.  Hellandsbygda.  Årtun til venstre ved elva.  Handeland til høyre. 

 

4.  "Djuva", står det på dette postkortet.  Det ble vel helst skrevet Juva, der Juvastølasfossen (se senere) var et yndet motiv.  Det var opprinnelig gruveveien som slynget seg innover dalen her.  Denne ble senere utvidet til Hellandsbygd, og videre over til Røldal.

 

5.  Juvastølfossen. 

 

6.  Hellandsbygd.  

 
 

***************************************************************

 

Toppen av siden

Tilbake til Indekssiden