Jonny Mydland's Hjemmeside

 

SAUDA-bilder 2 Sauda

 

I 1981 anskaffet jeg en god bunke postkort fra Sauda.  Senere har det kommet noen ekstra til.  Jeg går ut fra disse har en allmenn interesse for folk som har tilknytning til Sauda, og legger dem derfor ut her.  Klikk på miniatyrbildene for å åpne de scannede postkortene.  Jeg har valgt å ikke komprimere dem noe særlig, og det kan derfor med analog linje ta noe tid før de åpner seg.  Men resultatet er kanskje verd å vente på?

 

Jeg er videre svært takknemlig for ALLE opplysninger om hvem som for eksempel bodde i hus som kan identifiseres på bildene.  Og er det noen som tidfeste bildene?  Det kan også være at noen av opplysningene nedenfor er feilaktige eller unøyaktige.  Rettinger er derfor også velkomne!  Jo flere opplysninger dess bedre!  Send opplysningene til jonny-m@online.no.  På forhånd takk!

 

 

1. Åbøbyen.

 

2. Huset ved sjøen tilhørte Samson Hølland.

Det hvite huset framfor tilhørte Teodor Haugen.

Huset i bakgrunnen til venstre er Neset.

Huset helt i bakgrunnen ca midt på er Strånnå, eid av Per Fløgstad.

 

3. Åbøbyen.

 

4. Det første byggetrinnet for Fløgstad Skule, som vi ser her, sto ferdig i 1926.  Senere ble skolen påbygd to ganger, første gangen i 1932, så i 1936.  Arkitekten var bergenseren Torgeir Alvsaker (Sauda IV, s484).

 

5. Fløgstadhaugen, eid av Knut Fløgstad.

Nederst til høyre ligger Kalhagen.

 

6.

 

7. Fløgstad brnr.2

 

8. Huset i forgrunnen tilhørte Bertrand Bakka.

Ovenfor: Samuel Hølland sin gård (Kleppeker)

 

9. Huset i midten med kryss tilhørte Kornelius Åbø

Det hvite huset framfor tilhørte Anders Maldal

 

10. Åbøbyen.

 

11. I framgrunnen brnr.2 av Fløgstad.

Midt på, til venstre er huset til Kristian Fløgstad på Hølland.

 

11 A. Dette bildet er tatt noen år senere, fra nesten samme vinkel med kirken helt til høyre.  Gardshuset framfor kirken (brnr.2 av Fløgstad) er nå bare ett av mange bolighus rundt kirken.

 

12.

 

13. Brekke i forgrunnen

 

14. Espelandsdalen.

 

15.

 

16. Åbø i bakgrunnen.

Fløgstad framfor.

Bildet er tatt fra Havnafjellet.

 

17. Høllandsfossen

 

18. Huset helt til høyre: Skorpe.  Huset med kryss nede i midten: Enok Andreas Løyning.  Bildet er tatt omkring 1925.  De to husene i nedre billedkant, huset rett ovenfor disse, klyngen av hus rett til høyre for kirkespiret minus det store hvite huset, det lille huset i svingen av gata til høyre og de to hvite husene til høyre for dette er alle bygd før 1920.

 

19. Lokalene framst i bildet på begge sider av Høllandshavn tilhører H. Øgreid & Sønner Trelasthandel.  Imellom disse lokalene går altså Høllandshavn inn, og denne "fjorden" gikk mye lenger inn før de begynte å fylle i. 

 

20. Åbøbyen.

 

21. Fløgstadneset.

 

22

 

23.  Kalhagen.

Huset helt oppe til venstre tilhørte Tolleiv Fløgstad.

 

34.  Skiftet Hølland / Fløgstad.  Til Fløgstad: To hus nederst, kirken og to hus nederst til venstre.  Til Hølland: Resten. 

 

25.  Skiftet ved krysset (framfor det røde huset i midten) Fløgstad / Hølland.  Vi ser Fløgstad Skule til venstre i midten.

 

26.  Åbøbyen.

Atle Ringstrand opplyser januar 2020 at "Dette bildet er tatt fra Grand kolonial som var en gammel brannstasjon, dette er i Nedre Åbøbyen".

 

27.  Skutemiljø i Sauda 1917.  Slike miljøbilder er mer sjeldne å finne.

 

28 Torger Kristian Johan Bakke  -”Christian Bakke”, f.12-10-1881 i Haugesund, død 1948. Far hans var Ola Torgersen Vanvik - ”Ola Bakke”, f.1841.  Christian reiste 14 år gammel til England, og var som voksen en tid reisekonduktør for Cooks reisebyrå.  Gift 1905 i Sand med Bertine Rongen. Far hennes var Ole Rongen, Evanger. Christian Bakke var hotelleier i Stavanger, på Nesflaten og i Sauda (Grand Hotell). Ved sønnen Olav Kristians dåp 1916 er faren nevnt ”Hoteleier Torgeir Kristian Johan Bakke” på Fløgstad. Han kjøpte nemlig et eldre hotell på Nesflaten og satte dette opp igjen på Vangnes vinteren og våren 1916. Han kalte det ”Grand Hotell”, men måtte gi opp driften etter bare ett år. Skiftende eiere har imidlertid drevet hotellet like til i dag. Christian kjøpte 1919 så eiendommen Ågård like ved Nordelvbrua av Udmund Hellemo. Her hadde han sitt nye hotell ”Bakkes Hotell”. Men etter et par år måtte han for andre gang gi opp hotelldriften, og eiendommen ble solgt i 1921 for 60.000 kroner (dette huset ble nå ”Folkets Hus” med kafé i andre etasje. Sommeren 1922 var første etasje innredet til møtelokale og kjelleren møtesal på 72 m2. Det var i bruk i 10 år til det ”Nye Folkets Hus” ble tatt i bruk et steinkast lenger nord i 1931 (Sauda IV, s357f).  Klikk på bildet og nyt detaljene inkludert bilen som står parkert utenfor!

 

29.  Fabrikken på Søndenå-Klubben, med Saudabyen i framgrunnen. 

 

30.  Nederste del av Kyrkjegata (senere Rådhusgata).  Det er "Hotel Saude" vi skimter i venstre billedkant.  I neste hus til venstre var der "Pensionat".  Vi skimter dessuten kirken bak i midten av bildet. Kirken fikk det spisse tårnet i 1921.  Det mindre huset på høyre side av gaten midt i bildet er Hilda Larsen sitt hus.  Dette sto med et hjørne ut i gata, og ble revet lenge etter 2.verdenskrig.

 

31.   Sauda. 

 

32.  Fløgstadhaugen oppe til venstre.  Og de sentrale delene av Sauda i midten.  Vi ser Øgreids lager nede til venstre.  Såvidt til høyre for midten ser vi kirken.  

 

32 A.  Dette er noenlunde samme motivet som ovenfor, men noe bredere.  Og antagelig tatt noe senere.  Og her sees også deler av fabrikken på Klubben til høyre.   

 

33. Kirken nede til venstre.  Fabrikken i midten.  Og Øyrå fra kirken ned mot høyre.  Omtrent midt i bildet litt nedover ser vi den store bygningen til Folkets Hus.  Jan Windsholt, Fylkeskommunen, opplyser at han har fått en "datering på bildet til mellom 1950 og 1953 bl.a. ut i fra at utebassenget i Åbøbyen ikke er under oppføring ennå". 

 

34.   

 

35.  Saudefaldene bygde hus til maskinistene sine på Sønnåhaugen.  Vi ser dette til høyre på bildet.  Dermed ble det tidlig et lite byggefelt her.

 

36

 
 

***************************************************************

 

Toppen av siden

Tilbake til Indekssiden