SAUDA-bilder 1 Saudasjøen og vestsiden av fjorden

 

I 1981 anskaffet jeg en god bunke postkort fra Sauda.  Senere har det kommet noen ekstra til.  Jeg går ut fra disse har en allmenn interesse for folk som har tilknytning til Sauda, og legger dem derfor ut her.  Klikk på miniatyrbildene for å åpne de scannede postkortene.  Jeg har valgt å ikke komprimere dem noe særlig, og det kan derfor med analog linje ta noe tid før de åpner seg.  Men resultatet er kanskje verd å vente på?

 

Jeg er videre svært takknemlig for ALLE opplysninger om hvem som for eksempel bodde i hus som kan identifiseres på bildene.  Og er det noen som tidfeste bildene?  Det kan også være at noen av opplysningene nedenfor er feilaktige eller unøyaktige.  Rettinger er derfor også velkomne!  Jo flere opplysninger dess bedre!  Send opplysningene til jonny-m@online.no.  På forhånd takk!

 

 

1. Turisthotellet, med gården til Tormod Risvold framfor.

 

2. Rødstjernet.

Til høyre: Noa Amdalsrøds hus.

 

3. Honganvik.

 

4. Bruresløret ved Honganvik.

 

5.  Oversiktsbilde av Saudasjøen fra fjellsiden.  Tyskeranleggene på Nes helt til venstre.

 

6. Mosbakka mellom trærne.

 

7.  Saudasjøen sett fra Svandalssiden.  Vi ser turitshotellet på Risvoll - den store hvite bygningen til venstre,

 

8.  Her befinner vi oss på kaien i Saudasjøen.  Dette er et ypperlig miljøbilde, men personene på bildet er vanskelige å identifisere selv med stor forstørrelse (klikk på bildet og prøv!).  Mange av personene er søndagskledde, og hest og kjerre står klar for å hente varer fra dampbåten, får vi tro.  Huset til venstre er Aasmund Rabbes hotell (startet i 1880).

 

8 A.  Dette postkortet er noenlunde samme motivet som ovenfor, men tatt lenger fra kaien og om vinteren.  Her sees hele Aasmund Rabbes hotell til venstre.  Der er fortsatt mange mennesker på kaien, og det må være en større vedstabel til venstre?  Og til høyre troner Turisthotellet fint tilbaketrukket med åpen mark helt ned til sjøen.

 

9.  Postkort fra "Sandesjøen", feilskrevet for Saudesjøen.  Dette er før Turisthotellet, og med relativt liten bebyggelse langs sjøen.  Et annet helt likt postkort jeg har sett er stemplet 29.oktober 1915, så bildet må i alle fall være tatt før dette.

 

10.  Postkort fra Saudesjøen.  Og her er Turisthotellet på plass.  Vi ser for øvrig lokalt badeliv i forgrunnen. 

 

11.  "Saunes Kolonien", står det på bildet, men Jorunn Frederiksen opplyser i mail av 5.mai 2012 at "Det er nok tatt fra Saunes, men det er Neset (Fløgstadneset) i forgrunnen med Fløgstad i bakgrunnen. Huset helt i forgrunnen er barndomshjemmet til Oscar Coll.  Jeg er selv oppvokst i Fløgstadvika og Neset var vårt lekeområde".  Armfrid Erfjord (tremenning av Jorunn Fredriksen) forteller i mail av 15.nov.2014 at "Det er fløgstadneset rett fram, fløgstad og Kalhagen til høyre. Bak Coll bodde Teodor Halvorsen, bak de Heggebø, til høyre bak blodbøken Funderud, etterpå Jakob Eikevik, til høyre Jakob Birkelid bak låven. Huset i hvitt bak Birkelid bodde Anny Høiland i første, med sønner Rolf og Tor Dan. En Pedersen i 2etasje. Huset til høyre var det ei som hette Bodil Johannesen. Det er Kristen Fløgstad sitt gardshus og sønnene het Kolbjørn og Kolfinn (tvillinger). Bak, i huset med det valma taket, der bodde Einar Eik Nes med famile, til høyre bodde elverkstyer Hans Abotnes. Huset helt til høyre er Øgreidvillaen der Oscar Øgreid bodde, direktøren i H. Øgreid &sønner". 

 

12.  Saudesjøen.  

 

13.  Saudesjøen, sett fra Saudasiden.  

 

14.  Tyskerne forvandlet de sentrale delene av Nes til industriområde under krigen.  Vi ser for øvrig Turisthotellet helt til venstre. 

 

15.  Turisthotellet sett fra baksiden ned mot sjøen.  

 
 

***************************************************************

 

Toppen av siden

Tilbake til Indekssiden